Dotacja Unijna

Firma PRODUKCJA BETONÓW w ramach działania 1.8 - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu zrealizowała projekt: „Utwardzenie placu produkcyjnego zakładu i modernizacja systemu odzysku wód opadowych oraz wykonanie utwardzonego składowiska odpadów w firmie”


 

 


al. Jana Pawła II 60
05-250 RADZYMIN
tel. (22) 786 68 99,
fgrc@beton-radzymin.pl