Produkty / Beton towarowy

Beton towarowy

Firma Produkcja Betonów produkuje beton zgodnie z obowiązującymi normami na bazie naturalnych materiałów, a wyrób podlega ciągłej kontroli Labolatorium Budowlanego Macieja Pogożelskiego.

Na życzenie klienta laborant może pobrać próbkę betonu na budowie, która będzie poddana badaniom wytrzymałościowym.

Zgodnie z normą PN-EN206-1:2003 każdy ładunek mieszanki betonowej ma deklarację zgodności z w/w normą

Oferujemy:

 • Betony Towarowe
  C8/10,   zbliżona do dawnej klasy B10
  C12/15, zbliżona do dawnej klasy B15
  C16/20, zbliżona do dawnej klasy B20
  C20/25, zbliżona do dawnej klasy B25
  C25/30, zbliżona do dawnej klasy B30                                                                                        
  C30/37, zblizona do dawnej klasy B35

Pierwsza liczba to klasa wytrzymałości na ściskanie Minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach walcowych fck, cyl w [N/mm2]
Druga Liczba to minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych
fck, cube w [N/mm2]

 • Zaprawy murarskie
 • Betony posadzkowe 
 • Podsypy i podbudowy drogowe

 

Deklaracja zgodności Zaprawa murarska  M-15 (PDF)
Deklaracja zgodności Zaprawa Murarska M-20 (PDF)

  


al. Jana Pawła II 60
05-250 RADZYMIN
tel. (22) 786 68 99,
fgrc@beton-radzymin.pl